Kategori: Çocukluk Dönemi Oyunlarımız

Softa – Yeniçeri Oyunu

İki karşılıklı diziden biri softaları, diğeri yeniçerileri temsil eder. Birinci sıra (bir eliyle değnek kakıp öbürüyle zenbil tutar gibi yaparak ve bel büke büke ikinci sıraya doğru ağır ağır yürürken) şöyle terennüm eder: Softaların zenbil …

Turşucular Oyunu

Karşılıklı iki diziden biri turşucular, diğeri şekercilerdir. Turşucular tarafın oyuncularına turşu adları takılmıştır. Öbürü de leblebi şeker, badem şeker, horoz şeker gibi adlar koymuştur. Sıranın bili ilerler: Ah saray içinde Vah saray içinde Tahtakale kurbünde …

Araba Oyunu

Oyuncular el ele tutuşup halkalanırlar. Özel ezgisiyle bir ağızdan aşağıdaki sözler söylenirken her birinin delâlet ettiği hareketleri gösterirler. Ambara vurdum bir tekme, bir tekme (Ayak değiştirilerek) Ambarın kapısı açıldı, açıldı (Kollar yana) incili boncuk saçıldı, …

El Ele Oyunu

El ele tutuşarak dizilenen oyuncular çömelip kalkarak “huyha!” dedikçe sıçrarlar; Yolcu dayı yoldan gelir Kanatları yan yan gelir Huyhay, huyha! El ele, kol kola Çifteli sandık, kırmızı boncuk Huyha, huyha! Bu sözler tekrarlanır ve sıçramalar …