Kategori: Çocukluk Dönemi Oyunlarımız

Karşıdaki Güzel Oyunu

Karşılıklı iki sıra teşkil edilir. Sıralar, karşılıklı şöyle konuşarak mevzun (düzgün, uygun) adımlarla birbirine doğru ağır ağır ilerleyip sonra yine âhenkle gerilirler. Birinci sırayla ikinci sıra arasında şu deyişler söylenir: Alaylı pulaylı, top top saraylı! …

Turna Oyunu

Oynayanlar halka kurup da ebe ortaya geçince şöyle terennüm eder (ezgiyle söyler): A benim turnam Yeşilli turnam Dönündü dön! Halka sağa doğru, ebe sola doğru dönmeye başlarlar. Tekrar ebe: A benim turnam Mavili turnam Oturundu …

Uzun Urgan Oyunu

Oynayanlar el ele ve gergin kollu bir halka kururlar. Halkanın bir ucu açık kalır. Başlardakilerden biri sorar, öbürü cevap verir: Uzun urgan! Lebbey sultan! Gönlün hangi dağda? Uludağ’da. Verdiğim süt pişti mi? Pişti Gelin kız …

Dünür Dünür Oyunu

Çömeliş vaziyetinde kadınlar arka arkaya dizilirler. Sıranın başındaki “ana” biri de “ebe” olur. Ebe olanı etrafta dolaşırken şöyle bir şarkı (türkü) söyler: Rakıyı bardağa doldurdum Doldururken çaldırdım Ağalar yoldan gelirken Gül benzimi soldurdum Sonuncu mısrayı …